608 865 818

CorSONO Pracownia USG
 
REJESTRACJA - zgłoszenia chorych odbierane są CODZIENNIE POD NR TEL 608 865 818
 
 Diagnostyka USG odbywa się w każdy czwartek w godzinach popołudniowych i wieczornych po godz 16.30
 
PRACOWNIA USG/ cennik
  • Rejestracja dorosłych telefonicznie
  • USG serca (echo serca)  - 140 zł
  • USG płuc - 100 zł
  • USG tarczycy z uwzględnieniem elastografii - 130 zł
  • USG doppler żył kończyn dolnych - jedna kończyna-  90 zł, dwie kończyny -130 zł, komplet badań naczyniowych 2 kończyny (tętnice i żyły) - 160 zł
  • USG węzłów chłonnych od - 50 zł , 2-4 okolice 70-110 zł
  • USG jamy brzusznej - 90 zł
  • USG jamy brzusznej / układu moczowego/ gruczołu krokowego 110 zł
  • USG doppler naczyniowy jamy brzusznej 130 zł
  • USG doppler tętnic szyjnych -120 zł

 

 

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nr Z-243066-20210825

 
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) zaświadcza się, że w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000243066 dokonano następującego wpisu:
 
1. Firma lub imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą: Radosław Marek Korczyk
2. Oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej: 99 - indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska w dziedzinie choroby wewnętrzne

3. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem:
https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpz/druk/wyswietlKsiegaServlet?numerKsiega=000000243066&institutionId=6

4. Data wystawienia zaświadczenia: 2021-08-25
 Miejsce wykonywania praktyki


Brzeszcze, ul. Kościuszki 3A

Telefon komórkowy: 608865818
e-mail doc234rk@wp.pl

nr prawa wykonywania zawodu : 2598763
NIP 549 246 06 83
REGON 387413541