608 865 818

 radkor.gabinetUSG
 
 
USG w domu pacjenta codziennie
 
 
USG stacjonarne w każdy czwartek 
 
 
 
 
badania lekarskie kandydatów na kierowców
 
REJESTRACJA - TELEFONICZNIE POD NR TEL 608 865 818
 
 
ULTRASONOGRAFIA KLINICZNA:

BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY, OCENA GRUCZOŁU KROKOWEGO, UKŁADU MOCZOWEGO,

DOPPLER tętnic nerkowych

USG DOPLLER ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH - WYKLUCZENIE ZAKRZEPICY ŻYLNEJ, OCENA PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ, KWALIFIKACJA DO KOMPRESOTERAPII/ FLEBOLOGIA

OCENA TARCZYCY - ZMIANY OGNISKOWE, STOPIEŃ UNACZYNIENIA, POMIARY OBJĘTOŚCI PŁATÓW TARCZYCY , OCENA WĘZŁÓW CHŁONNYCH SZYI, ELASTOGRAFIA ZMIAN OGNISKOWYCH (SONOGRAFICZNA OCENA RYZYKA ZŁOŚLIWOŚCI ZMIAN, KWALIFIKACJA DO BIOPSJI TARCZYCY)

USG DOPPLER ŻYŁY WROTNEJ - OCENA PRZEPŁYWU W BADANIU DOPPLERA, OCENA NADCIŚNIENIA WROTNEGO

USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH - OCENA PRZEPŁYWU W NACZYNIACH TĘTNICZYCH WSPÓLNYCH, KRĘGOWYCH, SZYJNYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, OCENA BLASZKI MIAŻDŻYCOWEJ

BADANIA SONOGRAFICZNE SERCA - ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZKLATKOWA

USG PŁUC - WYKRYWANIE ZMIAN ZAPALNYCH

USG JAM OPŁUCNOWYCH I JAMY OTRZEWNOWEJ

USG PRZEWODU POKARMOWEGO

USG ŚLINIANEK I WĘZŁÓW CHŁONNYCH SZYI

 Orzecznictwo osób ubiegających się o prawo jazdy - nr zaświadczenia 858/2022

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nr Z-243066-20210825

 
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) zaświadcza się, że w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000243066 dokonano następującego wpisu:
 
1. Firma lub imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą: Radosław Marek Korczyk
2. Oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej: 99 - indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska w dziedzinie choroby wewnętrzne

3. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem:
https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpz/druk/wyswietlKsiegaServlet?numerKsiega=000000243066&institutionId=6

4. Data wystawienia zaświadczenia: 2021-08-25
 Miejsce wykonywania praktyki


Brzeszcze, ul. Kościuszki 3A

Telefon komórkowy: 608865818
e-mail doc234rk@wp.pl

nr prawa wykonywania zawodu : 2598763
NIP 549 246 06 83
REGON 387413541