608 865 818

Echokardiografia jest to badanie dostarczające informacji na temat anatomii i czynności serca. Umożliwia wykrycie i oszacowanie ciężkości chorób serca, wad serca wrodzonych i nabytych.

Wybrane wskazania do badania echokardiograficznego są następujące:
1. Ocena funkcji skurczowej prawej i lewej komory
2. Ocena funkcji rozkurczowej prawej i lewej komory pod kątem oceny stopnia zaawansowania wady zastawkowej serca,
3. Nadciśnienie tętnicze
4. Ocena przerostu ścian mięśnia lewej komory
5. Ocena stopnia zaawansowania choroby niedokrwiennej serca,
6. Diagnozowanie przyczyn atrymii, zasłabnięć i utrat przytomności
7. Analizowanie przyczyn zatorowości obwodowej, w tym przyczyn udarów mózgu
8. Rozpoznawanie zawału serca, niewydolności serca, nadciśnienia płucnego , zatorowości płucnej,
9. Ocena funkcji prawej komory w chorobach płuc, takich jak POCHP
10. Ocena zmian zastawkowych w przebiegu przewlekłej choroby nerek
11. Ocena powikłań sercowych w przebiegu cukrzycy typu 2
12. Monitorowanie nieprawidłowości struktur serca obserwowanych w przebiegu chorób układu dokrewnego
13. Ocena chorób osierdzia

Miejsce wykonywania praktyki


Brzeszcze, ul. Kościuszki 3A

Telefon komórkowy: 608865818
e-mail doc234rk@wp.pl

nr prawa wykonywania zawodu : 2598763
NIP 549 246 06 83
REGON 387413541