608 865 818

Konsultacja lekarska z USG - 150 zł (USG stacjonarne)

USG doppler tętnic nerkowych 150 zł

USG doppler żyły wrotnej 150 zł

USG doppler kończyn dolnych 150 zł

Wizyta domowa + USG (jama brzuszna, miednica, jamy opłucnowe)  - 250 zł  

Orzeczenie lekarskie kandydatów na kierowców 200 zł

USG serca 200 zł