ATLAS EU- TIRADS – 5

Total
0
Shares

Poniżej zmiany odpowiadające Ca tarczycy

Poniżej przykład zmiany litej o cechach wskazujących na złośliwość.

Ognisko w części środkowej płata, głęboko penetrujące na ścianę tylną, o nieostrych obrysach i zawierające mikrozwapnienia.