Badania kandydatów na kierowców

Badania kandydatów na kierowców kategoria AM, A1, A2, A, B1, B, B+ E, T

– dotyczy osób ubiegających się o UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI i kierowców.
W zakres badania lekarskiego wchodzi:
– badanie podmiotowe, podmiotowe
– ewentualne skierowanie na badania specjalistyczne
– skierowania na ewentualne badania diagnostyczne

Wysokość opłaty to 200 zł i obejmuje:
– badanie lekarskie,
– wpis do ewidencji kandydatów na kierowców

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania skierowania na to badanie.
W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia przeciwskazań lub braku przeciwskazań do kierowania pojazdami w zakresie:
– narządu wzroku
– narządu słuchu i równowagi,
– układu ruchu,
– układu sercowo-naczyniowego
– układu nerowego i padaczki
– obturacyjnego bezdechu w czasie snu
– czynności nerek
– cukrzycy- przy uwzględnieniu wyników badania glikemii,
– stanu psychicznego,
– objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu,
– objawów wskazujących na nadużywanie alkoholu,
– stosowaniu produktów leczniczych , które potencjalnie mają wpływ na kierowanie pojazdami

Dla osób ubiegających się o prawo jazdy C D E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – wymagana jest obowiązkowa konsultacja okulistyczna , w czasie której konieczne są badania:
– ocena widzenia zmierzchowego
– zjawisko olśnienia i widzenia kontrastu