608 865 818

Badania kandydatów na kierowców kategoria AM, A1, A2, A, B1, B, B+ E, T

- dotyczy osób ubiegających się o UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI i kierowców.
W zakres badania lekarskiego wchodzi:
- badanie podmiotowe, podmiotowe
- ewentualne skierowanie na badania specjalistyczne
- skierowania na ewentualne badania diagnostyczne

Wysokość opłaty to 200 zł i obejmuje:
- badanie lekarskie,
- wpis do ewidencji kandydatów na kierowców

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania skierowania na to badanie.
W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia przeciwskazań lub braku przeciwskazań do kierowania pojazdami w zakresie:
- narządu wzroku
- narządu słuchu i równowagi,
- układu ruchu,
- układu sercowo-naczyniowego
- układu nerowego i padaczki
- obturacyjnego bezdechu w czasie snu
- czynności nerek
- cukrzycy- przy uwzględnieniu wyników badania glikemii,
- stanu psychicznego,
- objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu,
- objawów wskazujących na nadużywanie alkoholu,
- stosowaniu produktów leczniczych , które potencjalnie mają wpływ na kierowanie pojazdami

Dla osób ubiegających się o prawo jazdy C D E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – wymagana jest obowiązkowa konsultacja okulistyczna , w czasie której konieczne są badania:
- ocena widzenia zmierzchowego
- zjawisko olśnienia i widzenia kontrastu