ATLAS EU- TIRADS – 5

Poniżej zmiany odpowiadające Ca tarczycy Poniżej przykład zmiany litej o cechach wskazujących na złośliwość. Ognisko w części środkowej płata, głęboko penetrujące na ścianę tylną, o nieostrych obrysach i zawierające mikrozwapnienia.

P O M I A R Y W U S G

ocena geometryczna narządów i badania doppler OCENA – wątroba w USG B-mode •Ułożenie nieco na lewym boku •Głowica konweksowa 2-6 MHz •Przekrój podłużny w linii środkowo-obojczykowej •Uwidocznić na głębokim wdechu…