608 865 818

Na czym polega badanie?

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła istotna zmiana w obrazowaniu struktur tarczycy. Dotychczasowe sposoby badania tarczycy takie jak badanie palpacyjne (dotykiem) oraz scyntygrafia (badanie radioizotopowe) zostały zastąpione przez szybko rozwijającą się ultrasonografię. USG tarczycy stała się najbardziej dostępną, szybką, tanią oraz komfortową metodą służącą do oceny morfologii gruczołu tarczowego.
Badanie sonograficzne tarczycy (USG) ppolega na obrazowaniu struktur tarczycy – płata prawego i lewego oraz cieśni za pomocą promieni ultradźwiękowych. Badanie to umożliwia dokładną ocenę morfologiczną gruczołu tarczowego oraz sąsiadujących z nim mięśni szkieletowych szyi oraz węzłów chłonnych. USG pozwala na szybkie oszacowanie objętości i echogeniczności gruczołu, detekcję zmian ogniskowych oraz ich monitorowanie w trakcie leczenia. Jedną z najważniejszych zalet badania ultrasonograficznego jest możliwości uwidocznienia igły biopsyjnej.

Do dodatkowych możliwości sonografii należą dodatkowo:

- Color doppler i Power doppler – obrazowanie unaczynienia gruczołu
- e-Flow – wizualizacja mikrounaczynienia
- sonoelastografia- metodologia służąca obrazowaniu sztywności tkanek i co za tym idzie różnicowania zmian złośliwych od łagodnych


Do wskazań USG tarczycy należą wykrywanie schorzeń tarczycy:

- Wole proste
- zmiany ogniskowe lite, lito-torbielowate oraz torbiele
- choroba Gravesa –Basedowa
- zapalenia tarczycy- ostre, podostre, ziarniniakowe, ciche, przewlekłe autoimmunologiczne, zapalenie Riedla
- zapalenie tarczycy indukowane jodem promieniotwórczym
- zapalenie tarczycy po radioterapii
- zapalenie tarczycy indukowane lekami


Przygotowanie do badania:

Aby poprawnie wykonać technicznie badanie chory nie musi być na czczo. W czasie badania chory powinien zdjąć biżuterię oraz odzież zasłaniającą szyję.
Przykładowa zmiana ogniskowa wykryta w czasie badania USG tarczycy:

 

Miejsce wykonywania praktyki


Brzeszcze, ul. Kościuszki 3A

Telefon komórkowy: 608865818
e-mail doc234rk@wp.pl

nr prawa wykonywania zawodu : 2598763
NIP 549 246 06 83
REGON 387413541