608 865 818

Na czym polega badanie?

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła istotna zmiana w obrazowaniu struktur tarczycy. Dotychczasowe sposoby badania tarczycy takie jak badanie palpacyjne (dotykiem) oraz scyntygrafia (badanie radioizotopowe) zostały zastąpione przez szybko rozwijającą się ultrasonografię. USG tarczycy stała się najbardziej dostępną, szybką, tanią oraz komfortową metodą służącą do oceny morfologii gruczołu tarczowego.
Badanie sonograficzne tarczycy (USG) ppolega na obrazowaniu struktur tarczycy – płata prawego i lewego oraz cieśni za pomocą promieni ultradźwiękowych. Badanie to umożliwia dokładną ocenę morfologiczną gruczołu tarczowego oraz sąsiadujących z nim mięśni szkieletowych szyi oraz węzłów chłonnych. USG pozwala na szybkie oszacowanie objętości i echogeniczności gruczołu, detekcję zmian ogniskowych oraz ich monitorowanie w trakcie leczenia. Jedną z najważniejszych zalet badania ultrasonograficznego jest możliwości uwidocznienia igły biopsyjnej.

Do dodatkowych możliwości sonografii należą dodatkowo:

- Color doppler i Power doppler – obrazowanie unaczynienia gruczołu
- e-Flow – wizualizacja mikrounaczynienia
- sonoelastografia- metodologia służąca obrazowaniu sztywności tkanek i co za tym idzie różnicowania zmian złośliwych od łagodnych


Do wskazań USG tarczycy należą wykrywanie schorzeń tarczycy:

- Wole proste
- zmiany ogniskowe lite, lito-torbielowate oraz torbiele
- choroba Gravesa –Basedowa
- zapalenia tarczycy- ostre, podostre, ziarniniakowe, ciche, przewlekłe autoimmunologiczne, zapalenie Riedla
- zapalenie tarczycy indukowane jodem promieniotwórczym
- zapalenie tarczycy po radioterapii
- zapalenie tarczycy indukowane lekami


Przygotowanie do badania:

Aby poprawnie wykonać technicznie badanie chory nie musi być na czczo. W czasie badania chory powinien zdjąć biżuterię oraz odzież zasłaniającą szyję.
Przykładowa zmiana ogniskowa wykryta w czasie badania USG tarczycy:

 

Technika badania.

Chory leży w pozycji poziomej na kozetce. Głowica liniowa 7,5 MHz. Ułożenie głowicy - znacznik znajduje się po stronie lewej, głowica ustawiona jest poziomo na wysokości 1-2 cm poniżej wyniosłości chrząstki tarczowej krtani. Na obrazie widzimy prawy i lewy płat tarczycy i łączącą je cieśnią.

Oceniamy echogeniczność tarczycy - normoechogeniczna tarczyca jest o znacznie większej echogeniczności niż sąsiadujące z nią mięśnie mostkowo-tarczowe i nie ma zmian ogniskowych. Unaczynienie oceniamy po włączeniu funkcji dopplera znakowanego kolorem, wówczas na ekranie w rzucie płatów tarczycy powinny kontrastować się naczynia krwionośne. Duże naczynia szyjne są sąsiadują z tarczycą bocznie, są  to tętnice i żyły szyjne wspólne, kilka cm w górę rozdzielające się na szyjne wewnętrzne i zewnętrzne. Naczynia tarczowe dolne są odgałęzieniami pnia tarczowo-szyjnego, górne pochodzą z naczyń szyjnych.

W płacie prawym obrazujemy miąższ tarczycy

 

Miejsce wykonywania praktyki


Brzeszcze, ul. Kościuszki 3A

Telefon komórkowy: 608865818
e-mail doc234rk@wp.pl

nr prawa wykonywania zawodu : 2598763
NIP 549 246 06 83
REGON 387413541