Obrzęk płuc – USG ATLAS

Total
0
Shares

Zdjęcie powyżej przedstawia skan USG wykonany za pomocą głowicy konweksowej o częstotliwości 3,5 MHz – która uwidacznia blaszki opłucnowe oraz artefakty B (tzw. linie B), które powstają w sytuacji klinicznej przewodnienia i przesiękania płynu z naczyń krwionośnych do rusztowania łącznotkankowego płuc. W sytuacji klinicznej przewodnienia mówimy o nadmiernym gromadzeniu się płynu w organizmie, które może być spowodowane przez różne czynniki, takie jak niewydolność serca, niewydolność nerek, zespół nerczycowy, marskość wątroby, hipoproteinemia, niedoczynność tarczycy, zatrucie solami litu lub nadmierne spożycie soli. Przewodnienie może objawiać się obrzękami, dusznością, wzrostem masy ciała, spadkiem ciśnienia krwi, osłabieniem, nudnościami, wymiotami, bólami głowy, zaburzeniami świadomości, drgawkami lub śpiączką. Leczenie przewodnienia polega na usunięciu nadmiaru płynu z organizmu za pomocą leków moczopędnych, ograniczeniu spożycia soli i płynów, korekcji zaburzeń elektrolitowych i leczeniu choroby podstawowej.

Skan USG przedstawia obraz prawidłowego płuca powietrznego z widocznymi artefaktami linii B. Artefakty linii B to pionowe hiperechogeniczne linie, które sięgają do krawędzi ekranu i poruszają się synchronicznie z ruchami opłucnej. Artefakty te świadczą o obecności płynu w śródmiąższu płuca lub w pęcherzykach płucnych, co może być wywołane przez różne przyczyny, takie jak obrzęk płuc, zapalenie płuc, zawał płucny, zapalenie opłucnej, nowotwory płuc lub przerzuty. Na skanie USG widać również prawidłowe blaszki opłucnowe, które tworzą granicę między powietrzem w płucach a tkanką miękką klatki piersiowej. Blaszki opłucnowe są hiperechogeniczne i tworzą tzw. objaw nietoperza, gdy są widoczne obok cieni żeber. Cienie żeber to ciemne obszary na obrazie USG, które powstają, gdy wiązka ultradźwięków nie może przeniknąć przez kość. Na skanie USG widać również artefakty linii A, które są poziomymi hiperechogenicznymi liniami równoległymi do linii opłucnej. Artefakty linii A powstają, gdy wiązka ultradźwięków odbija się wielokrotnie między opłucną a głowicą USG. Artefakty linii A są charakterystyczne dla prawidłowego płuca powietrznego i znikają, gdy płuco jest zajęte przez płyn lub tkankę.

Podsumowanie- notatka do powtórek:

  • Sonografia płuc polega na ocenie linii opłucnej i artefaktów powstających pod nią
  • W zdrowych płucach występują linie A – równoległe rewerberacje odbijające się od linii opłucnej i głowicy
  • W patologicznych płucach występują linie B – artefakty o wyglądzie ogona komety, świadczące o pogrubieniu miąższu płucnego
  • Zapalenie płuca lub konsolidacja płucna umożliwiają bezpośrednią wizualizację miąższu, jeśli są położone podopłucnowo
  • Obrzęk płuc jest stanem zagrożenia życia, w którym płyn przenika do pęcherzyków płucnych i przestrzeni międzyzrazikowej
  • Liczba artefaktów typu B w liczbie powyżej 3 w  kolejnych przestrzeniach międzyżebrowych jest silnym wskaźnikiem przewodnienia i wymaga wdrożenia pilnego leczenia pod postacią forsowania diurezy