Ocena wstępna śledziony w USG. Splenomegalia i hiposplenia. Wykonywanie pomiarów planimetrycznych w prezentacji B.

Total
0
Shares

Pomiarów śledziony dokonujemy w osi podłużnej i poprzecznej. Wymiar poprzeczny stanowi odcinek mierzony od wnęki do maksimum krzywizny większej i wynosi prawidłowo 30-50 mm. Pomiar dwubiegunowy maksymalnie wynosi 120-130 mm. Jest nieco większy u osób szczupłych i wysokich – przy zmniejszeniu wymiaru poprzecznego.

Śledziona wykazuje zaokrąglenie u pacjentów z pykniczną budową ciała. Objętość śledziony maleje wraz z wiekiem, u dzieci jest stosunkowo większa. Prawidłowo kształt śledziony jest półksiężycowaty, ma gładki zarys, na wewnętrznej krawędzi widać żłobienia i uwypuklenia.

Echogeniczność śledziony jest wyraźnie większa niż echogeniczność kory nerki i nieznacznie większa niż echogeniczność wątroby.

U 10% badanych pacjentów występuje śledziona dodatkowa, może mieć wymiary do 30 mm i znajduje się zazwyczaj we wnęce śledziony głównej lub przy przyśrodkowym jej zarysie. Śledziona dodatkowa ma wyraźną szypułę naczyniową- echogeniczność odpowiada śledzionie właściwej.

Powiększenie śledziony.

Splenomegalia ma wieloczynnikowe tło, tj. powiększenie śledziony występuje w chłoniakach, marskości wątroby, chorobach spichrzeniowych, nadciśnieniu wrotnym, zakrzepicy żyły śledzionowej.

Hiposplenia – zmniejszona objętość śledziony występuje rzadko w enteropatii glutenowej oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i u chorych obciążonych hematologicznie z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi. Zmniejszone wymiary śledziony występują ponadto w anemii sierpowatej, amyloidozie oraz stanach po napromieniowaniu okolicy lewego boku jamy brzusznej (radioterapia).

Zdjęcie powyżej. POMIAR ŚLEDZIONY W WYMIARZE DWUBIEGUNOWYM.

Notatka. Splenomegalia – przyczyny:

  • Chłoniaki
  • Marskość wątroby
  • Choroby spichrzeniowe
  • Nadciśnienie wrotne
  • Zakrzepica żyły śledzionowej

Notatka. Przyczyny hiposplenii:

  • Enteropatia glutenowa
  • Radioterapia
  • Colitis ulcerosa
  • GVHD
  • Anyloidoza